Kovačič Janez
Tupelče


Apollonio Zvest
Devica


Železnikar Vinko
Medana


Kantardžić Narcis
Babilonski stolp


Oketič Radko
Hiše


Furlan Slavko
brez naslova


Karim Silva
Moji vrtovi


Kočevar Milenko
Akt


Zalar Klavdij

osveži