Skočir Rudi, Kleklarca z modro bulo

1989, print on paper 61/110,

54 cm x 58 cm (paper), framed 62 cm x 66 cm,

signed bottom center,

SR0124

Category:

350