Valentin Oman

Valentin Oman se je rodil leta 1935 v Štebnu pri Beljaku. Maturiral je na Marijanišču na Plešivcu, likovno izobrazbo pa si je pridobil na Dunaju (Akademija za uporabno umetnost, specialka za slikarstvo pri prof. Hilde Schmid – Jesser) in leta 1963 končal še grafično specialko pri profesorju Riku Debenjaku na  Akademija za likovno umetnost v Ljubljani. Danes živi in ustvarja na Koroškem v Avstriji (Finkenstein) in na Dunaju. Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada in Jakopičeve nagrade.


Dela v prodaji


brez naslova
Oman Valentin


brez naslova
Oman Valentin