Janez Kovačič

Akademski slikar Janez Kovačič se je rodil 1942 na Rakitni. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1968. Na dodiplomskem študiju so bili njegovi profesorji: Slavko Pengov, Marij Pregelj, Nikoja Omerza, Maksim Sedej in Gabrijel Stupica. Na podiplomskem študiju, ki ga je zaključil leta 1975 pa je študiral pri Zoranu Didku in Janezu Berniku.. Po diplomi je več let bival Nemčiji. Petindvajset let je poučeval kot profesor na srednji šoli. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1972 in do danes se jih je zvrstilo okrog dvesto. Udeležil se je prek dvesto skupinskih razstav v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Španiji, Kanadi in v ZDA. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, restavriranjem in z izdelovanjem vitražev. Je avtor več kot sto štiridesetih vitražnih oken v Sloveniji, Italiji, Kanadi v ZDA. V Torontu ima v slovenskem domu stalno zbirko del s slovenskimi motivi. Za svoja dela je prejel več priznanj in nagrad. Živi in ustvarja na Brezovici pri Ljubljani.


Dela v prodaji


brez naslova
Kovačič Janez


brez naslova
Kovačič Janez


Dane
Kovačič Janez


Nanos
Kovačič Janez


Šmarje
Kovačič Janez


Tupelče
Kovačič Janez


Vrtovin
Kovačič Janez