Danilo Jejčič

Daniljo Jejčič, rojen leta 1933 v Ajdovščini, je diplomiral pri prof. Gabrijelu Stupici na oddelku za slikarstvo ljubljanske  Akademije za likovno umetnost. Najprej je služboval kot likovni pedagog, od ustanovitve do leta 1996 pa je vodil Pilonovo galerijo v Ajdovščini. Z razstavno dejavnostjo je začel v 60. letih na skupinskih grafičnih razstavah, svojo prvo samostojno razstavo pa je skupaj z Nedeljkom Pećancem v Kranju in Kopru doživel leta 1972. Od takrat razstavlja tako doma kot v tujini. Med številnimi osebnimi razstavami velja omeniti samostojno razstavo v Rimu leta 1989, v Trstu leta 1984, v Benetkah leta 2003 ter v ljubljanskem MGLC leta 1994 (z D. Hrvackim).  Sodeloval je na približno osemdesetih skupinskih grafičnih in kiparskih razstavah, med drugim tudi z umetniškima skupinama 2xGO in Laboratorio 7. 


Dela v prodaji


Alfa in omega IIX/a
Jejčič Danilo


Alfa in omega V/a
Jejčič Danilo