Klavdij Zalar

Rojen leta 1974. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v LJubljani je leta 1993 študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1998 diplomiral pri prof. Bojanu Gorencu in prof. Sreču Draganu s teoretično nalogo z naslovom Video - površina - čas. Nato je vpisal podiplomski študij na oddelku za restavratorstvo in konservatorstvo z izbirnim predmetov videa. Leta 2001 je magistriral z nalogo "SV. Križ nad Kojskim. Pregled opravljenih restavratorskih posegov in današnjega stanja". Deluje kot samostojni konservator in restavrator na večjih in pomembnejših projektih po vsej Sloveniji. Med drugim je bil vodja restavratorskih posegov pri obnovi dvorca Lanhieri v Vipavi.


Dela v prodajiZalar Klavdij


brez naslova
Zalar Klavdij


brez naslova
Zalar Klavdij