Lucijan Bratuš

Lucijan Bratuš je bil rojen leta 1949 v Vipavi. Jeseni 1967 je bil sprejet na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1971 diplomiral na Oddelku za slikarstvo. Nadaljeval je študij in leta 1973 končal specialko za grafiko pri prof. Marjanu Pogačniku. Leta 2001 je bil izvoljen v naziv izredni profesor in leta 2007 je postal redni profesor za vizualne komunikacije na Akadamiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ukvarja se s slikarstvom, umetniško grafiko, kaligrafijo, grafičnim oblikovanjem in teorijo likovne umetnosti. Tipografski in oblikovalski opus obsega oblikovanje črkovnih vrst, znakov, grbov, logotipov in knjižno oblikovanje.


Dela v prodaji


brez naslova
Bratuš Lucijan