Jože Cesar

V mladosti je delal kot pristaniški delavec, pozneje se je odločil za slikarstvo in se učil pri Avgustu Černigoju. Razstavljal je skupinsko in samostojno v Benetkah, Milanu, Veroni in Trstu. Motive, ki so imeli pogosto socialno noto, je zajemal v tržaškem okolju. Slikal je portrete, krajine in tihožitja. Slogovno je slikal v izrazno preoblikovanem realizmu, sicer pa v olju, temperi in akvarelu. Kot scenograf je sodeloval v raznih slovenskih in jugoslovanskih gledališčih pri več kot 80-tih predstavah, največ pa med leti 1945-1963 v Trstu.


Dela v prodaji


Dolomiti
Cesar Jože


Dolomiti
Cesar Jože


Kozolec
Cesar Jože