Vladimir Hmeljak

Vladimir Hmeljak je bil rojen leta 1909 v Biljah, živel pa je v Šempetru pri Gorici. Družina se je zaradi prve svetovne vojne umaknila na Vič pri Ljubljani, kjer je Vladimir obiskoval osnovno šolo, šolanje je nadaljeval v Šempetru pri Gorici, učiteljišče pa je zaključil v Gorici, kjer je leta 1929 maturiral. Učiteljeval je po vseh Primorski; posvečal se je predvsem likovni vzgoji, ob prostem času pa slikarstvu. Slikal je predvsem domače okolje in z realistično tehniko ohranjal značilnosti primorskih naselij, zato imajo njegova dela tudi etnografsko vrednost. Izražal se je v tehniki olja, akvarela in grafike. Ustvarjal je tudi portrete in skupture.


Dela v prodaji


Hiša v Pedrovem
Hmeljak Vladimir