Irwin (1983)

Slovenska umetniška skupina, ki jo sestavljajo Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik.

V delih se ukvarjajo z zgodovino evropske umetnosti in njeno kritiko.

Skupina je soustanoviteljiva kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK), ki je nastal leta 1984.

Leta 2004 je skupina prejela Jakopičevo nagrado.