Hočevar Ciril, Gozdna vila

bron/skultura,

22 cm x 6 cm x 6 cm,

HC002

Kategorija:

230