Hočevar Ciril, Gozdna vila

bron/skulptura,

22 cm x 6 cm x 6 cm,

HC004

Kategorija:

230