Hočevar Ciril, Gozdna vila

bron/skulptura,

36 cm x 8 cm x 8 cm,

HC005

Kategorija:

700