Maraž Adrijana, Divano

Kategorija:

600

Opis

Maraž Adrijana, Divano, 1974, grafika 89/100, 50 cm x 70 cm (83 x 103).

MA101