Pečanac Nedeljko, Kumulusi

1979, grafika na papirju 15/40,

18,5 cm x 23,5 cm (odtis),

podpis levo spodaj,

PN012

Kategorija:

160