Skočir Rudi, Črna bula z belo špico

1988, graphics on paper 1/3

43 cm x 52 cm, framed 66 cm x 54 cm

SR026

Category:

170