Pečanac Nedeljko

1978, grafika na papirju 6/50,

70 cm x 55 cm (list), neokvirjeno

podpis levo spodaj,

PN013

Kategorija:

170