Klavdij Palčič (1940 – 2021)

Rodil se je leta 1940 v Trstu, Italiji.

Že v mladosti ga je risanja učil Avgust Černigoj. Leta 1964 je diplomiral na Umetnostnem liceju v Benetkah.

Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj (med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada leta 1984).

Ukvarjal se je z grafiko, slikarstvom, kiparstvom, scenografijo in kostumografijo.